Posts tagged ‘weryfikacja wieku’

Weryfikacja wieku

Aby uzyskać dostęp do regionów Adult należy przeprowadzić weryfikację wieku. W tym celu należy przygotować dowód osobisty, paszport lub numer pesel.
Logujemy się na swoje konto w SL.
Możemy to zrobić poprzez przeglądarkę wbudowaną w klienta SL. Wystarczy z menu „Ja” wybrać opcję „Dashboard”.Weryfikacji możemy również dokonać poprzez stronę www.secondlife.com klikając w „Login” znajdujący się u góry ekranu.

Następnie logujemy się swoją nazwą awatara oraz hasłem – takim samym jak do logowania do Second Life i klikamy w „Login”

Wybieramy funkcję „Account”

Teraz „Age Veryfication”

Otrzymujemy formularz do wypełnienia, który wygląda jak na zdjęciu poniżej.

W odpowiednie pola wpisujemy nasze prawdziwe dane: imie i nazwisko, adres zamieszkania, date urodzenia oraz nazwę i numer dokumentu tożsamości.
Ważne: !! Nie uzywamy polskich liter typu: ą, ę, ż, ź, ó, ś, ć. !!

Do weryfikacji wieku możemy użyć:
– passport number (numer paszportu)
– personal identyfication number (numer pesel)
– identity card (numer dowodu osobistego)
– driver’s license (numer prawa jazdy)
– last 4 SSN (cztery ostatnie liczby z numeru ubezpieczenia społecznego – dotyczy wyłącznie obywateli USA)
Z doświadczenia wiem, że najlepiej sprawdza się numer pesel.
Po dokladnym wypelnieniu wszystkich danych zaznaczamy „ptaszkiem” okienko obok tekstu: „The information that I am providing is true and correct, and I consent to its verification against public records or government-issued identification.” Tekst oznacza że „Informacje, które przytaczam są zgodne z prawdą i wyrażam zgodę na ich weryfikację z publicznych rejestrów lub identyfikacji państwowej”.
Na koniec klikamy „Submit”

Jeśli wszystkie okienka wypełnimy prawidłowo i zgodnie z prawdą otrzymamy komunikat o poprawnie przeprowadzonej weryfikacji wieku.

Jeśli otrzymamy komunikat: „Age veryfication failed” oznacza to że podaliśmy nieprawdziwe dane.

Całą weryfikacje musimy zaczynać od nowa.
Po dokonaniu poprawnej weryfikacji wieku dla Linden Lab jesteśmy pełnoletnimi rezydentami i możemy bez ograniczeń przebywać we wszystkich możliwych miejscach.
Aby weryfikacja wieku zadziałała w SL musimy zrobić relog SL czyli wylogować się i ponowne zalogować się do Second Life. Aby sprawdzić czy wszystko działa musimy zajrzeć w ustawienia.
Otwieramy wiec menu „Ja” i klikamy w opcję „Ustawienia”. W zakładce „General” wyszukujemy: „Chcę uzyskać dostęp do miejsc zakwalifikowanych jako” i wyszukujemy „General, Mature, Adult”

Na próbę możemy wyszukać jakiegoś miejsca oznaczonego jako Adult i spróbować się tam teleportować.

Ważna informacja!!!
Weryfikacja wieku jest całkowicie darmowa. Jeśli ktoś proponuje ci zrobienie weryfikacji za pieniądze jest oszustem i działa niezgodnie z prawem. Takie sytuacje należy zgłaszać do LL przy pomocy raportu o nadużyciu.
Weryfikacje wieku musisz przeprowadzić używając SWOICH prawdziwych danych. Używanie dokumentów rodziców (lub innych dorosłych osób) skutkuje całkowitym zablokowaniem dostępu do SL czyli banem.

Chmurka tagów